Terug

Huisvestingsvergunning


Een huisvestingsvergunning kunt u aanvragen bij het stadsdeelkantoor bij u in de buurt.

Welke documenten heeft u hiervoor nodig:

  • Geldig legitimatiebewijs / geldig verblijfsdocument (pasje)
  • Meest recente aanslag inkomstenbelasting of jaaropgave(n) of inkomstenspecificatie(s)
  • Bij huurwoningen: inkomstenspecificatie en een kopie huurcontract, getekend door de verhuurder
  • Bij koopwoningen: voorlopig koopcontract
  • Bij echtscheiding: een kopie van de voorlopige voorziening of een ander rechtsgeldig document waarin de  voogdij/het gezag over de eventuele kinderen geregeld is
  • Als u niet in Rotterdam woont: een uittreksel van het bevolkingsregister

Voor uw aanvraag dient u van ieder persoon die in uw huishouden een eigen inkomen heeft, de bovenstaande gegevens mee te nemen naar de gemeente.

Informatie gemeente Rotterdam: Huisvestingsvergunning 

Brochure: huisvestingsvergunning

Huisvestingsverordening Rotterdam (Basisverordening) Huisvestingsverordening