Terug

Inkomsteneis


Om in aanmerking te komen van één van onze huurwoningen dient u te studeren of te werken, lees hieronder de criteria waaraan u dient te voldoen.

Indien u student bent:
  • 1 student: Uw ouders dienen borg te staan.
  • 2 studenten: Van beide dienen de ouders borg te staan.
  • Gezamenlijk: u ouders dienen borg te staan. Uw partner/vriend/vriendin is werkzaam en geniet een inkomen van minimaal €1800 bruto per maand.

Uw garantsteller dient een minimaal inkomen uit werk te genieten van € 3000 bruto. Uw garantsteller dient te wonen en te werken in Nederland.

Indien u werkzaam bent:

  • Alleenstaand: u geniet een inkomen van minimaal €1800 bruto per maand. U heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar met een intentieverklaring.
  • Gezamenlijk: u geniet een inkomen van minimaal €1800 bruto per maand. U heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar met een intentieverklaring.  Uw partner/vriend/vriendin is student, zijn of haar ouders dienen dan voor hem/haar borg te staan.
  • Gezamenlijk: u en uw partner/vriend/vriendin zijn beide werkzaam en u heeft een gezamenlijk inkomen van minimaal €2800 bruto per maand. Één inkomen dient minimaal €1800 bruto per maand te zijn. Jullie hebben beide een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar met een intentieverklaring.
  • Gezamenlijk: één van de twee personen is werkzaam en geniet een inkomen van minimaal €2800 bruto per maand. U heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar met een intentieverklaring.
  • Indien u kinderen heeft, vraagt de verhuurder om een minimaal inkomen van € 3500 bruto per maand.

Indien u een eigen bedrijf heeft:

  • U geniet een inkomen van minimaal €2800 bruto per maand en u dient de jaarstukken van 3 jaren te kunnen voorleggen. In sommige gevallen voldoen de jaarstukken van 2 jaren.