Terug

Inkomsteneis


Om in aanmerking te komen van één van onze huurwoningen dient u te studeren of te werken, lees hieronder de criteria waaraan u dient te voldoen.

Indien u student bent:
  • 1 student: Uw ouders dienen borg te staan.
  • 2 studenten: Van beide dienen de ouders borg te staan.
  • Gezamenlijk: u ouders dienen borg te staan. Uw partner/vriend/vriendin is werkzaam en geniet een inkomen van minimaal 1800 bruto per maand.

Uw garantsteller dient een minimaal inkomen uit werk te genieten van 3000 bruto. Uw garantsteller dient te wonen en te werken in Nederland.

Indien u werkzaam bent:

  • Alleenstaand: u geniet een inkomen van minimaal 1800 bruto per maand. U heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar met een intentieverklaring.
  • Gezamenlijk: u geniet een inkomen van minimaal 1800 bruto per maand. U heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar met een intentieverklaring.  Uw partner/vriend/vriendin is student, zijn of haar ouders dienen dan voor hem/haar borg te staan.
  • Gezamenlijk: u en uw partner/vriend/vriendin zijn beide werkzaam en u heeft een gezamenlijk inkomen van minimaal 2800 bruto per maand. Één inkomen dient minimaal 1800 bruto per maand te zijn. Jullie hebben beide een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar met een intentieverklaring.
  • Gezamenlijk: één van de twee personen is werkzaam en geniet een inkomen van minimaal 2800 bruto per maand. U heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar met een intentieverklaring.
  • Indien u kinderen heeft, vraagt de verhuurder om een minimaal inkomen van 3500 bruto per maand.

Indien u een eigen bedrijf heeft:

  • U geniet een inkomen van minimaal 2800 bruto per maand en u dient de jaarstukken van 3 jaren te kunnen voorleggen. In sommige gevallen voldoen de jaarstukken van 2 jaren.