Belastingen, heffingen en WOZ

 • Ontroerende zaakbelasting (OZB): OZB is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. Huurders van woningen betalen geen OZB.
 • Afvalstoffenheffing: Hiervan worden de kosten van de gemeente betaald van het ophalen en verwerken van huisvuil. Het maakt overigens niks uit of je veel, weinig of helemaal niet van de ophaaldienst gebruik maakt. Een eenpersoonshuishouden betaald 293,20 per jaar en een meerpersoonshuishouden betaald 332,90.
  Bij meervoudig gebruik van een pand, zoals kamerverhuur, wordt de aanslag opgelegd aan de eigenaar (verhuurder) en niet aan één van de huurders. De verhuurder kan de afvalstoffenheffing vervolgens wel verhalen op de kamer huurders.
 • Watersysteemheffing: U betaald watersysteemheffing ingezetenen als u op 1 januari bewoner (huurder of woningeigenaar) bent van een zelfstandige woonruimte. Er is sprake van een zelfstandige woonruimte als de bewoner(s) over eigen voorzieningen kan/kunnen beschikken, zoals; douche, toilet en keuken. Als u één of meer van deze voorzieningen met andere deelt zijn de volgende situaties mogelijk:
  - u bent inwoner of kostganger. De hoofdbewoner ontvangt een aanslag.
  - u huurt gezamenlijk met anderen een woonruimte en deelt sanitaire voorzieningen. Eén van de bewoners ontvangt de aanslag. 
  - u huurt een kamer en deelt de sanitaire voorzieningen met andere kamerbewoners. De verhuurder ontvangt een aanslag.
  De watersysteemheffing is voor elke woonruimte gelijk: 110,02. Voor de hoogte van de aanslag maakt het niet uit hoeveel bewoners een huis heeft en wat de waarde van het huis is.
 • Rioolheffing: Voor aansluiting op het rioolstelstel wordt belasting geheven per zelfstandige woning. Hierbij maakt het niet uit of dat object groot of klein is, per jaar wordt een vast tarief berekend. Voor de rioolheffing ontvangt de eigenaar (verhuurder) een aanslag van de Belastingdienst. Het basistarief bedraagt 189,90.
 • Zuiveringsheffing: U betaalt zuiveringsheffing als u gebruiker bent van een zelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld als huurder of woningeigenaar), die is aangesloten op het riool. Er is sprake van een zelfstandige woonruimte als de bewoner(s) over eigen voorzieningen kan/kunnen beschikken, zoals; douche, toilet en keuken. Als u één of meer van deze voorzieningen met andere deelt zijn de volgende situaties mogelijk:
  - u bent inwoner of kostganger. De hoofdbewoner ontvangt een aanslag.
  - u huurt gezamenlijk met anderen een woonruimte en deelt sanitaire voorzieningen. Eén van de bewoners  ontvangt de aanslag. 
  - u huurt een kamer en deelt de sanitaire voorzieningen met andere kamerbewoners. De verhuurder ontvangt
  een aanslag.
  De zuiveringsheffing voor woonruimten worden berekend op basis van het aantal personen waaruit een huishouden bestaat. Een eenpersoonshuishouden betaalt één vervuilingseenheid. Huishoudens met meer dan één persoon ontvangen een aanslag voor drie vervuilingseenheden, ook als een huishouden uit twee personen, of meer dan drie personen bestaat. Voor tweepersoonshuishouden geldt geen apart tarief. De zuiveringsheffing, per vervuilingseenheid bedraagt:  53,18.